ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญร่วมงานกาชาดประจำปี 2559 ตั้งแต่ 31 มี.ค. - 7 เม.ย.59

- หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2559

กิจกรรมล่าสุด


เมื่อ 12 เม.ย.59 กำลังพล สลก.ทบ. ร่วมกันรดน้ำดำหัวและอวยพร ลก.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 ..ดูภาพเมื่อ 5 เม.ย.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกทบทวนท่ามือเปล่า ประจำปี 2559 ..ดูภาพเมื่อ 29 ก.พ.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี 2559 ณ ห้อง 221 บก.ทบ. ..ดูภาพเมื่อ 23 ก.พ.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2559 ..ดูภาพ


y