คำขวัญสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
มาตรฐาน เรียนรู้ จริงใจ ให้ความจริง
Standard Educated Sincere Reliable

Image 02
เมื่อ 10 ก.พ.58 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ.
Image 02อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 30 ม.ค.58 ลก.ทบ.นำข้าราชการ สลก.ทบ.ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ รพ.ศิริราช
Image 02อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด

เมื่อ 25 ก.พ.58 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการทดสอบร่างกายประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 6 มี.ค.58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
อ่านเพิ่มเติม
กำลังพล สลก.ทบ. ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2558 ในวันที่ 25 - 26 ก.พ.58 เวลา 0600 เป็นต้นไป
อ่านเพิ่มเติม