คำขวัญสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
มาตรฐาน เรียนรู้ จริงใจ ให้ความจริง
Standard Educated Sincere Reliable

Image 02
เมื่อ 24 มี.ค.58 ลก.ทบ.ประดับเครื่องหมายยศ กพ.สลก.ทบ. ห้อง 60 ปี สลก.ทบ.
Image 02อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 25 ก.พ.58 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2558
Image 02อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด

เมื่อ 10 เม.ย.58 กพ.สลก.ทบ. รดน้ำดำหัว พล.ต.วัชระ นิตยสุทธิ์ ลก.ทบ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ ห้อง 4041 สลก.ทบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังพล สลก.ทบ. ทุกนาย เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ลก.ทบ. ในวันที่ 10 เม.ย.58
อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 6 มี.ค.58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
อ่านเพิ่มเติม