วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก
เป็นเลิศการประชาสัมพันธ์ มุ่งมั่นให้บริการ
เชี่ยวชาญงานเลขานุการ สืบสานภาพลักษณ์ที่ดี
ของกองทัพบก ภายในปี 2561

Image 02
เมื่อ 30 ธ.ค.58 กำลังพล สลก.ทบ. ร่วมกันอวยพร ลก.ทบ. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559
Image 02อ่านเพิ่มเติม
มื่อ 17 - 19 ธ.ค.58 กำลังพล สลก.ทบ. เดินไปทางไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ วนา วาริน รีสอร์ท หัวหิน
Image 02อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด

เมื่อ 20 ม.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เตรียมการต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงและแขกรับเชิญระดับสูงที่มาร่วมงานเลี้ยงเนื่องในวันกองทัพบก 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2559
อ่านเพิ่มเติม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สปท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 27 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม