ข่าวประชาสัมพันธ์

- กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ฯ ปีมหามงคล

- การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2559

เพลงคู่ฟ้าคู่แผ่นดิน จากโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

กิจกรรมล่าสุด


เมื่อ 5 ก.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกทบทวนท่ากระบี่ ประจำปี 2559 ..ดูภาพเมื่อ 21 มิ.ย.59 ลก.ทบ. กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกทบทวนท่ามือเปล่า ก่อนเข้ารับการทดสอบประจำปี 2559 ..ดูภาพเมื่อ 31 พ.ค.59 ลก.ทบ. มอบเงินสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สลก.ทบ. ให้แก่ นางสวรรยา หยวกทอง ภรรยา จ.ส.อ.ณรงค์ หยวกทอง ณ ห้องรับรอง 411 สลก.ทบ. ..ดูภาพเมื่อ 25 พ.ค.59 ลก.ทบ. เยียมชมตลาดนัดผลัดกันชม สลก.ทบ. ณ อาคาร สลก.ทบ. ชั้น 1 ..ดูภาพเมื่อ 19 พ.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ..ดูภาพ


Free HTML Visitor Counters