คำขวัญสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
มาตรฐาน เรียนรู้ จริงใจ ให้ความจริง
Standard Educated Sincere Reliable

Image 02
เมื่อ 10 เม.ย.58 กพ.สลก.ทบ. รดน้ำดำหัว พล.ต.วัชระ นิตยสุทธิ์ ลก.ทบ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ ห้อง 4041 สลก.ทบ.
Image 02อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 24 มี.ค.58 ลก.ทบ.ประดับเครื่องหมายยศ กพ.สลก.ทบ. ห้อง 60 ปี สลก.ทบ.
Image 02อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด

เมื่อ 14 พ.ค.58 พล.ต.วัชระ นิตยสุทธิ์ ลก.ทบ. ประดับยศให้กำลังพล สลก.ทบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับช่าวต่างประเทศ (Channels for submitting grievances or requests for assistance both for foreigners)
อ่านเพิ่มเติม
สารอวยพรของผู้บัญชาการทหารบกเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
อ่านเพิ่มเติม