ข่าวประชาสัมพันธ์

- ศูนย์เทคโนโลยีทางทหหาร/ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานด้านไซเบอร์ เข้าร่วมงาน Army Cyber Contest & Seminar 2016 รายละเอียดดังนี้

- กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ฯ ปีมหามงคล

เพลงคู่ฟ้าคู่แผ่นดิน จากโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

กิจกรรมล่าสุด


เมื่อ 12 ส.ค.59 ลก.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังลพลเข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง ..ดูภาพเมื่อ 10 ส.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2559 ณ บก.ทบ. ..ดูภาพเมื่อ 4 ส.ค.59 ลก.ทบ. เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนา สลก.ทบ. พร้อมมอบเครืองอุปโภค บริโภค ให้แก่กำลังพล สลก.ทบ. ..ดูภาพเมื่อ 5 ก.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกทบทวนท่ากระบี่ ประจำปี 2559 ..ดูภาพเมื่อ 21 มิ.ย.59 ลก.ทบ. กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกทบทวนท่ามือเปล่า ก่อนเข้ารับการทดสอบประจำปี 2559 ..ดูภาพ


Free HTML Visitor Counters