คำขวัญสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
มาตรฐาน เรียนรู้ จริงใจ ให้ความจริง
Standard Educated Sincere Reliable

Image 02
เมื่อ 6 มิ.ย.58 มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ลก.ทบ. ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
Image 02อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 14 พ.ค.58 พล.ต.วัชระ นิตยสุทธิ์ ลก.ทบ. ประดับยศให้กำลังพล สลก.ทบ.
Image 02อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด

เมื่อ 29 มิ.ย.58 ลก.ทบ.มอบทุนยังชีพให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ณ ห้อง 241 สลก.ทบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ "Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ " วันที่ 16 ส.ค.58 เวลา 15.00
อ่านเพิ่มเติม
การสร้างอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขั้นธ์ ด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
อ่านเพิ่มเติม