ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัคร ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสอบคัดเลือกให้ทราบ ให้ผู้สมัครสอบรายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ ศภษ.ยศ.ทบ.

- การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2559

กิจกรรมล่าสุด


เมื่อ 21 มิ.ย.59 ลก.ทบ. กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกทบทวนท่ามือเปล่า ก่อนเข้ารับการทดสอบประจำปี 2559 ..ดูภาพเมื่อ 31 พ.ค.59 ลก.ทบ. มอบเงินสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สลก.ทบ. ให้แก่ นางสวรรยา หยวกทอง ภรรยา จ.ส.อ.ณรงค์ หยวกทอง ณ ห้องรับรอง 411 สลก.ทบ. ..ดูภาพเมื่อ 25 พ.ค.59 ลก.ทบ. เยียมชมตลาดนัดผลัดกันชม สลก.ทบ. ณ อาคาร สลก.ทบ. ชั้น 1 ..ดูภาพเมื่อ 19 พ.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ..ดูภาพเมื่อ 11 พ.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เดินทางไปร่วมงานสุขสันต์สังสรรค์ สามัคคั เรา สลก.ทบ. ณ รร.พัทยาปาร์ค พัทยากลาง และร่วมงานเลี้ยง ณ ร้านลุงไสว ..ดูภาพเมื่อ 12 เม.ย.59 กำลังพล สลก.ทบ. ร่วมกันรดน้ำดำหัวและอวยพร ลก.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 ..ดูภาพ


y