ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบารมี ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ ทบ. ประจำปี 2559 ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 8 พ.ย. 2559 เวลา 14.00 น.

- ศูนย์เทคโนโลยีทางทหหาร/ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานด้านไซเบอร์ เข้าร่วมงาน Army Cyber Contest & Seminar 2016 รายละเอียดดังนี้

เพลงคู่ฟ้าคู่แผ่นดิน จากโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

กิจกรรมล่าสุด


เมื่อ 7 ก.ย.59 ลก.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.สลก.ทบ. โดยมีกำลังพลเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำสั่งการและชี้แจงของหน่วย ..ดูภาพเมื่อ 30 ส.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. ได้รับประกาศนียบัตรกำลังพลดีเด่นประจำปี 2559 จาก ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีวันเปิด บก.ทบ. ครบรอบปีที่ 30 ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. ..ดูภาพเมื่อ 12 ส.ค.59 ลก.ทบ. นำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังลพลเข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง ..ดูภาพ<เมื่อ 10 ส.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2559 ณ บก.ทบ. ..ดูภาพ


Free HTML Visitor Counters