ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัคร ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสอบคัดเลือกให้ทราบ ให้ผู้สมัครสอบรายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ ศภษ.ยศ.ทบ.

- การสอบคัดเลือก ผชท.ทบ. และ รอง ผชท.ทบ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2559

กิจกรรมล่าสุด


เมื่อ 11 พ.ค.59 กำลังพล สลก.ทบ. เดินทางไปร่วมงานสุขสันต์สังสรรค์ สามัคคั เรา สลก.ทบ. ณ รร.พัทยาปาร์ค พัทยากลาง และร่วมงานเลี้ยง ณ ร้านลุงไสว ..ดูภาพเมื่อ 12 เม.ย.59 กำลังพล สลก.ทบ. ร่วมกันรดน้ำดำหัวและอวยพร ลก.ทบ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 ..ดูภาพเมื่อ 5 เม.ย.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการฝึกทบทวนท่ามือเปล่า ประจำปี 2559 ..ดูภาพเมื่อ 29 ก.พ.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี 2559 ณ ห้อง 221 บก.ทบ. ..ดูภาพเมื่อ 23 ก.พ.59 กำลังพล สลก.ทบ. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2559 ..ดูภาพ


y