คำขวัญสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
มาตรฐาน เรียนรู้ จริงใจ ให้ความจริง
Standard Educated Sincere Reliable

Image 02
เมื่อ 2 พ.ย.58 พล.ต.ปัณณทัต กาญจนะวสิต ลก.ทบ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ซึ่งเเดินทางไปร่วมพิธีเปิดงาน Defense&Security 2015 ณ เมืองทองธานี
Image 02อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 26 ต.ค.58 พล.ต.ปัณณทัต กาญจนะวสิต ลก.ทบ. ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ. ซึ่งเป็นประธานการประชุมเตรียมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี 2558 ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม
Image 02อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมล่าสุด

เมื่อ 26 พ.ย.58 ลก.ทบ. เป็นประธานการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ร่างคู่มือพิธีการถวายผ้าพระกฐินพระราขทานกองทัพบก โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมการศาสนา สบ.ทบ. สม. ยศ.ทบ.และสลก.ทบ. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สลก.ทบ.

ข่าวประชาสัมพันธ์


รวมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีเพื่อแผ่นดิน ปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติ 11 ธ.ค.58 เวลา 1500
อ่านเพิ่มเติม
กองทัพบกขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองทัพบก ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ย.58 เวลา 1400
อ่านเพิ่มเติม