ประวัติหน่วย โครงสร้างการจัด ผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา ติดต่อและแผนที่ตั้งหน่วย
วิสัยทัศน์หน่วย    :    เป็นเลิศการประชาสัมพันธ์     มุ่งมั่นให้การบริการ     เชี่ยวชาญงานเลขานุการ    สืบสานภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลไทยMINISTRY OF DEFENCEสลก.ปล.กห.กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือสลก.ทร.
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตท.23  จปร.34 เหล่า ป.

ล.ต.ปัณณทัต    กาญจนะวสิต
เลขานุการกองทัพบก


 

กองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสลก.สตช.กพ.ทบ.สบ.ทบ.สก.ทบ.สห.ทบ.จร.ทบ.twiter ทบ.
สหกรณ์ สลก.ทบ.วารสารข่าวทหารบกศบข.ทบ.E-Armyสมาคมแม่บ้าน ทบ.
  ภาพกิจกรรม  
ยศ.ทบ.
ดย.ทบ.นรด.กองการออมทรัพย์ สก.ทบ.
โรงเรียนทหารราบ
โรงเรียนทหารม้า
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
โรงเรียนทหารช่าง
โรงเรียนทหารสื่อสาร
โรงเรียนทหารสรรพาวุธ

โรงเรียนทหารขนส่ง

โรงเรียนทหารการเงิน

โรงเรียนทหารสารบรรณ

โรงเรียนทหารพลาธิการ

โรงเรียนทหารแพทย์

โรงเรียนทหารการสัตว์

 

 

 

 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62  พล.อ. วิจักขฐ์  สิริบรรสพ  ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดการแข่งขันทีม "Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge 1st"  สานพลังไทย ใจมั่นคง  ครั้งที่ 1  ณ  ห้อง 221  บก.ทบ. ถ.ราชดำเนินนอก  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
โดยมี  พล.ต. ชาญวิทย์  อรรถธีระพงษ์  ผอ.สจว.กร.ทบ.  ให้การต้อนรับฯ

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62 พล.อ. อภิรัชต์    คงสมพงษ์  ผบ.ทบ. พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพล กกล.ผาเมือง ทภ.3 ทั้งนี้ได้พบปะ นศท.มทบ.33   ณ   บก.มทบ.33  ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่  จว.เชียงใหม่
โดยมี  พล.ท. สุภโชค   ธวัชพีระชัย มทน.3  ให้การต้อนรับฯ

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 62  พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์  ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สตน.ทบ. ครบรอบ 
41  ปี   ณ   สตน.ทบ.  ถนนราชวิถี  แขวงวชิรพยาบาล   เขตดุสิต  กรุงเทพฯ
โดยมี  พล.ต. ศักดิ์ชัย  ธนศรีสุนีย์  ผอ.สตน.ทบ.   ให้การต้อนรับฯ

คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62  พล.อ.กู้เกียรติ  ศรีนาคา   ผช.ผบ.ทบ.(2)  เป็นประธานในพิธีมอบทุนและให้โอวาทแก่นักกีฬา ทบ. ประจำปี 2562      ณ  ห้อง 221  บก.ทบ. ถ.ราชดำเนินนอก  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ
โดยมี
พล.ต.ชวเมธ   จุ้ยเจริญ   จก.สก.ทบ.   ให้การต้อนรับฯ

คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62  พล.อ. วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์  ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง  ครบรอบ 
144  ปี  และมอบเครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์  ประจำปี 2562   ณ   กช.ทบ. ค่ายภาณุรังษี  อ.เมือง  จว.ราชบุรี 
โดยมี   พล.ท. อนุสรณ์   ปัญญะบูรณ์   จก.กช.ทบ.   ให้การต้อนรับฯ

ดูภาพทั้งหมด

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62  พล.อ. ธีรวัฒน์   บุณยะวัฒน์  เสธ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก    ณ   บก.กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โดยมี พล.ต. เกษมศิริ    มีความดี   จก.วศ.ทบ.   ให้การต้อนรับฯ
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 62  พล.อ.กู้เกียรติ  ศรีนาคา   ผช.ผบ.ทบ.(2) ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานกองกำลังป้องกันชายแดน ศปก.ทภ.2   ณ   บก.กกล.สุรนารี   ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  ต.นอกเมือง  อ.เมืองสุรินทร์  จว.สุรินทร์  
โดยมี พล.ต.กิตติศักดิ์     บุญพระธรรมชัย  ผบ.กกล.สุรนารี   ให้การต้อนรับฯ
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62  พล.อ.กู้เกียรติ  ศรีนาคา   ผช.ผบ.ทบ.(2)  ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานกองกำลังป้องกันชายแดน ศปก.ทภ.2   ณ  บก.กกล.สุรศักดิ์มนตรี  ต. โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี 
โดยมี   พล.ต.สัญชัย   รุ้งสีทอง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี  ให้การต้อนรับฯ
 
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62  พล.อ.ธีรวัฒน์   บุณยะวัฒน์  เสธ. ทบ. ให้การต้อนรับ น.อ.โรเบอร์โต  คาซูลา   ผชท.อิตาลี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะฯ    ณ  ห้องรับรอง 162   บก.ทบ. ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

ดูภาพทั้งหมด

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62  พล.อ.ณัฐพล   นาคพาณิชย์  รอง ผบ.ทบ.  และ คณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ ทภ.3 และ การฝึกทหารใหม่ในพื้นที่   ค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่  จว.เชียงใหม  โดยมี มทภ.3  และ ผบ.หน่วยในพื้นที่ ทภ.3  ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ

ดูภาพทั้งหมด

เมื่อวันที่ วันที่ 7 มิ.ย. 62   พล.อ. ณัฐพล    นาคพาณิชย์  รอง ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2562  ณ  ม.พัน.6  ค่ายศรีพัชรินทร  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมี   พล.ท.ธัญญา    เกียรติสาร  มทภ.2 และ พล.ต. จุมพล จุมพลภักดี ผบ.พล.ม.3   ร่วมให้การต้อนรับ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 62 พล.ท. ธเนศ   กาลพฤกษ์  รอง เสธ.ทบ.(5) เป็นประธานเปิดงานบทเพลงรักเพื่อแผ่นดิน ซึ่งกองทัพบก และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานโดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย “ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2562 “ สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์”  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พร้อมเงินรางวัล 800,000 บาท   ณ  ห้อง 221  บก.ทบ. ถ.ราชดำเนินนอก  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

ดูภาพทั้งหมด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 62   พล.อ. วรวิทย์   วรรธนะศักดิ์  ปธ.คปษ.ทบ. เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรมการเงินทหารบก 
ครบรอบ  80  ปี   ณ  กง.ทบ.  ถ.ราชดำเนินนอก  เขตพระนคร กรุงเทพฯ  โดยมี จก.กง.ทบ. ให้การต้อนรับฯ

   เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62  เวลา 13.30 น. พล.อ.อภิรัชต์    คงสมพงษ์   ผบ.ทบ. ให้การต้อนรับ  พล.ต.จอห์น พี.   จอห์นสัน
รอง ผบ.กองกำลัง กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ประจำภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC)   ณ  ห้องรับรองภายในพิพิธภัณฑ์ ทบ.เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมประชุมระดับผู้บริหาร ระหว่าง ทบ. ไทย กับ  ทบ.สหรัฐฯ  ครั้งที่  8
ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค.62   ณ   เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี

   เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 พล.อ.อภิรัชต์    คงสมพงษ์   ผบ.ทบ. ได้มอบโล่รางวัล   ให้แก่ทหารกองประจำการ สังกัด ร.111 พัน.1  ได้แก่
พลฯ ธตัญญู   สงวนชม, พลฯ อุกฤษณ์   วรวิสรรค์  และ  พลฯ เอกราช   ศรีเมือง   กรณีที่ได้เข้าช่วยเหลือชีวิตเด็กจมน้ำ
เมื่อวันที่  20 เม.ย.62    ณ   บก.ทบ. ถ.ราชดำเนินนอก  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

ระบบประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA.
คลิ๊กเข้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สอบถามข้อมูล.ข้อเสนอแนะ,คำแนะนำ

ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 Free HTML Visitor Counters
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก  เลขที่ 113 ถนนราชดำเนินนอก  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร   กรุงเทพ ฯ  10200  โทร. 0-2297-7836
                    Sub. lt. Wisit    pijjawong  : Webmaster secretary   โทร.0- 2297- 7823