อดีตผู้บังคับบัญชา


พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58


พลตรี พลภัทร วรรณภักตร์
1 ต.ค.25 - 30 ก.ย.25


พลตรี จิรเดช สิทธิประณีต
1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.53


พลตรี วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
28 เม.ย.49 - 30 ก.ย.52


พลตรี จเร อานุภาพ
1 ต.ค.48 - 28 เม.ย.49


พลตรี จักรกฤษณ์ อินทรทัต
1 ต.ค.46 - 30 ก.ย.48


พลตรี ศิริพงศ์ บุญพัฒน์
1 ต.ค.42 - 30 ก.ย.46


พลตรี ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์
1 ต.ค.41 - 30 ก.ย.42


พลตรี พงษ์เทพ เทศประทีป ณ สกลนคร
1 เม.ย.38 - 30 ก.ย.41


พลตรี จตุฤิทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
1 ต.ค.34 - 31 มี.ค.38


พลตรี อนุสร กฤษณะเศรณี
2 ต.ค.31 - 30 ก.ย.34


พลตรี นฤดล เดชประดิยุทธ์
2 ต.ค.24 - 1 ต.ค.31


พลตรี วิชิต บุญยวัฒน์
1 ต.ค.19 - 30 ก.ย.24


พลตรี มรกต ธัญญสิริ
1 ต.ค.16 - 30 ก.ย.19


พลโท ยรรยง ประยุทธเสนีย์
1 ต.ค.10 - 30 ก.ย.16


พลเอก ลักษณ์ ศาลิคุปต
18 เม.ย.04 - 30 ก.ย.10


พันเอก จำนง สังขตุลย์
15 ก.พ.98 - 16 เม.ย.04


พลตรี ประสิทธิศิลป์ สัมพันธ์ยุทธ์
17 ธ.ค.95 - 14 ก.พ.98


พลโท ฉลอง อุชุโกมล
9 ก.ย.90 - 16 ธ.ค.95

y